Uporedite aplikacije


Transport Management System (TMS)
Summary  
 

Transport Management System (TMS) je napredni sistem za dinamičko rutiranje vozila iz flote. Na osnovu podataka o klijentima kojima treba dopremiti robu, količini i vrsti robe koja se prevozi, kao i p...

Profil rešenja
Integracija  
 

WMS

ERP sistemi (SAP, MS Dynamics, Calculus…).

Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Smartphone
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Proračun ruta, vozila i rasporeda robe
Automatsko kreiranje tovarnih listova prema optimalnom redosledu istovara robe
Prikaz generisanih optimalnih ruta na mapi
Mogućnost ručne korekcije ruta i tovarnih listova
Realizacija plana distribucije
Portal za dispečere i klijente

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA