Uporedite aplikacije


Mob Track:24 route planing
Summary  
 

MobTrack:24 Route planning je alat za operativni nivo optimizacije transporta. Ovaj modul je alatka za definisanje i praćenje ključnih indikatora transportnog poslovanja kompanija koje se bave transpo...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Rukovanje lokacijama
Izbor optimalnog redosleda obilaska lokacija
Izrada planova dostave
Pronalaženje optimalnog puta između zadatih lokacija
Provera realizacije naloga
Statistika ruta
Rad sa mapama
Putni nalozi

 

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA