Uporedite aplikacije


Logistik TMS
Summary  
 

Logistik TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja. K...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Evidencija transportne ture: podaci o izdatim nalozima, pošiljkama robe, vozilima, vozačima, transportnim dozvolama, kao i prihodima i troškovima, dnevnicama i dr.

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA