Uporedite aplikacije


WinŠped.log 2015
Summary  
 

Program "WinŠped.log 2015" predstavlja objedinjeno okruženje za podršku poslovima logistike u carinskom postupku.  Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenat...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Program je podeljen u više celina (modula):
-WinŠped 3 - obrada i elektronsko podnošenje carinskih isprava
-Magacini - automatizacija vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina
-NCTS - obrada tranzitnih isprava shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu
-Fakturisanje - automatska obrada i evidencija faktura
-PUR/PIR - automatizovano vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA