Uporedite aplikacije


Mobtrack:24
Summary  
 

  MobTrack:24 je GPS/GPRS sistem za praćenje i nadzor voznog parka, testiran i sertifikovan u Srbiji i EU. Karakteriše ga pouzdanost rada, povezivanje sa navigacionim uređajima, rad sa ko...

Profil rešenja
Integracija  
 

SAP, Microsoft Dynamics, Pantheon

Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Informacije o položaju i kretanju vozila
Monitoring goriva (stanje i potrošnja)
Podaci o načinu korišćenja vozila
Alarmi
Izveštaji
Daljinsko preuzimanje podataka

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA