Uporedite aplikacije


Transport Manager aplikacija
Summary  
 

Aplikacija “Transport manager” je rešenje koje podržava evidenciju i upravljanje voznom flotom.Aplikacija podržava i učitavanje podataka iz spoljnjeg izvora (distributivnih centara...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Evidencija podataka o vozačima i dokumentima

Evidencija voznog parka i održavanja vozila

Evidencija  rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala

Planiranje obaveza

Rad sa putnim nalozima / transportnim turama i fakturama

Obračun zarada i naknada vozačima

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA