Uporedite aplikacije


Rent-a-Car Manager
Summary  
 

Rent-a-Car Manager je software za menadžment Rent-a-Car egencije. Programu Rent-a-car Manager pristupa se putem web browsera. Pohranjivanje platforme i podataka na internet servere omogućuje pristup...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Smartphone
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Menadžment voznog parka
Menadžment najmova
Planeri aktivnosti
Menadžment troškova
Menadžment klijenata
Statistički izveštaji
Kolaboracija zaposlenih

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA