Uporedite aplikacije


Tera sistem
Summary  
 

TERA sistem je kompletno rešenje za satelitsko praćenje vozila (AVL) i flotni menadžment koje korisnicima pruža kvalitetne informacije o lokaciji i eksploataciji pojedinačnih vozila, kao i celo...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Paket Tera logistika obezbeđuje jednostavnu kontrolu svih vozila i automatsku detekciju alarmnih stanja u eksploataciji, sa mogućnošću korišćenja dodatnih paketa za web pristup i zaštitu vozila.

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA