BusFleet Comander

  • Headsoft group doo

BusFleet Comander

Informacioni sistem BusFleet Commander predstavlja kompletno rešenje namenjeno transportnim firmama koje se bave prevozom putnika.

 

Funkcije

Moduli sistema omogućavaju formiranje dnevnog rasporeda, finansijsko praćenje rada vozila, grupa vozila i firme u celini, kontrolu rada zaposlenih ...

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a