FMS

  • Coming Computer Engineering

FMS

FMS aplikacija, sofversko rešenje za upravljanje voznim parkom predstavlja moderniji način za upravljanje i optimizaciju troškova flote vozila. Rešenje ima dva sistema: obaveštenja i generisanje izveštaja.

Koji su benefiti za korisnike

Smanjenje rizika vezanog za investiranje u mašine
Unapredjenje efikasnosti i produktivnosti
Smanjenje troškova transporta

Funkcije

Evidencija datuma vozačkih dokumenata, osigiranja, pregleda i servisa
Evidencija atesta
Periodična evidencija potrošnje goriva, kilometraže, angažovanja vozila i troškova
Evidencija zaduženja

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Cenovni model

  • n/a