IBM Operational Decision Manager

  • Telegroup doo Beograd

IBM Operational Decision Manager

IBM operational Decision Manager je automatska platforma za donošenje poslovnih odluka koja korisniku omogućava da identifikuje, analizira, automatizuje i upravlja poslovnim odlukama.

Koji su benefiti za korisnike

Aplikativno sprovođenje procesa
Praćenje ključnih metrika procesa u realnom vremenu
Bolju integraciju tehničkih sistema i poslovnog aspekta
Simulaciju i evaluaciju procesa pre puštanja u produkciju
Orkestraciju svih sistema koji učestvuju u procesu