iCOD

  • INOVA geinformatika d.o.o.

iCOD

iCOD je softverski sistem za upravljanje efikasnošću kompanije.
Ovaj softver uspostavlja metodologiju upravljanja biznisom u kompaniji, pomoću svojih servisa automatizuje tu metodologiju i omogućava rukovodstvu lako i efikasno praćenje realizacije planiranog biznisa.

Baziran je na konceptu uravnotežene liste ciljeva (Balanced Scorecard) koji podrazumeva da se za preduzeće u celini, kao i za njegove organizacione delove, utvrđuje, prati i meri ostvarenje ciljeva (KPI) istovremeno u više oblasti ili perspektiva poslovanja.

Funkcije

Podsistemi iCOD

  • Definisanje pravila, ciljeva, KPI, baždarenje instrumenata
  • Planiranje ciljeva, KPI, formiranje planova
  • Merenje pefomansi i nadzor
  • Monitoring efikasnosti