Logistik TMS

  • Digital solutions doo

Logistik TMS

Logistik TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja. Kompletno rešenje zasnovano na cloud tehnologiji kombinuje sve relevantne podatke za poslovne procese u realnom vremenu.

Pored TMS rešenja korisnici mogu dodatno koristiti i rešenje/a za rad sa carinskom dokumentacijom-Logistik CM (Manager). Logistik TMS se može proširivati i povezivati sa drugim servisima kao što su servisi sistema za praćenje vozila.

Korisnici

Sistem je namenjen preduzećima čija je delatnost drumski transport robe, ali i preduzećima koja posreduju u pružanju ovih usluga.

Funkcije

Evidencija transportne ture: podaci o izdatim nalozima, pošiljkama robe, vozilima, vozačima, transportnim dozvolama, kao i prihodima i troškovima, dnevnicama i dr.

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a