MIS Planer

  • M&I System Co. Group

MIS Planer

MIS PLANER je DSS sistem (Decision Support System) namenjen za podršku korporativnom planiranju u procesu upravljanja. To je alat za sistem izveštavanja, planiranja, kontrolinga i upravljanja performansama.

Funkcije

Plan proizvodnje, prodaje i cena
Plan zaposlenih i zarada
COGS (Cost Of Goods Sold), OPEX (Operating Expenses), CAPEX (Capital Expenses )
DME (Direct Marketing Expenses)
P&L (Profit & Loss)
BNT (Bilans Novčanih Tokova)
BS (Bilans Stanja)

Integracija

MIS PLANER je otvoren za integraciju sa svim postojećim sistemima. Potpuna fleksibilnost i otvorenost podrazumeva mapiranje na bilo koji postojeći ERP sistem direktnim mapiranjem na tabele u bazi podataka, indirektno preko predefinisanog IT sloja ili korišćenjem servisa koje je ERP predvideo za integraciju sa spoljnim svetom. Podržan je rad sa svim poznatim bazama podataka. Može se postaviti na bilo koji web server, na bilo kojoj platformi koja podržava Java tehnologiju.