Mob Track:24 route planing

  • Mobile Solutions doo

Mob Track:24 route planing

MobTrack:24 Route planning je alat za operativni nivo optimizacije transporta. Ovaj modul je alatka za definisanje i praćenje ključnih indikatora transportnog poslovanja kompanija koje se bave transportom i logistikom.

Naprednije rešenjeMobtrack:24Dynamics sa dodatnim funkcionalnostima zahteva povezivanje sa ERP-WMS ili informacionim rešenjem iz kojeg se dobijaju porudžbine, poznavanje lokacija svih komintenata, kao i poznavanje zapremina i/ili težina svih artikala ili porudžbina.

Korisnici

Firmama koje nemaju jasne planove korišćenja vozila
Kompanijama koje imaju locirane objekte koje obilaze u prostoru, ali nemaju precizne planove isporuka
Kompanijama kojima je dovoljan kriterijum za optimizaciju planiranja lokacija korisnika odnosno izbor najkraćeg ili najbržeg puta.

Funkcije

Rukovanje lokacijama
Izbor optimalnog redosleda obilaska lokacija
Izrada planova dostave
Pronalaženje optimalnog puta između zadatih lokacija
Provera realizacije naloga
Statistika ruta
Rad sa mapama
Putni nalozi

 

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Tablet
  • Lap top

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a