Mobtrack:24

  • Mobile Solutions doo

Mobtrack:24

 

MobTrack:24 je GPS/GPRS sistem za praćenje i nadzor voznog parka, testiran i sertifikovan u Srbiji i EU. Karakteriše ga pouzdanost rada, povezivanje sa navigacionim uređajima, rad sa kompleksnim telemetrijskim podacima i integracija.

Koristi se samostalno ili u kombinaciji sa rešenjem za planiranje ruta ili drugim softverskim rešenjima.

 

 

 

Korisnici

Distribucija i logistika
Poljoprivreda
Gradjevinarstvo
Renta-car
Javna preduzeća

Funkcije

Informacije o položaju i kretanju vozila
Monitoring goriva (stanje i potrošnja)
Podaci o načinu korišćenja vozila
Alarmi
Izveštaji
Daljinsko preuzimanje podataka

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Tablet
  • Lap top

Jezici

  • Srpski

Integracija

SAP, Microsoft Dynamics, Pantheon

Cenovni model

  • n/a