Program za evidenciju voznog parka

  • Softek doo

Program za evidenciju voznog parka

Program za evidenciju voznog parka je softversko rešenje koje podržava evidenciju osnovnih aktivnosti voznog parka, obaveštenja i izveštaje.
Program je dizajniran u novijim Microsoft-ovim alatima i namenjen je svima koji imaju potrebe za vođenjem evidencije u vezi održavanja voznog parka.


Funkcije

Baza vozila
Evidencija goriva i potrošnog materijala
Evidencija servisa vozila
Evidencija registracije i sertifikata sa notifikacijom
Evidencija sertifikata

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Godišnja pretplata