Rent-a-Car Manager

  • Rent-a-Car Manager

Rent-a-Car Manager

Rent-a-Car Manager je software za menadžment Rent-a-Car egencije.

Programu Rent-a-car Manager pristupa se putem web browsera. Pohranjivanje platforme i podataka na internet servere omogućuje pristup aplikaciji sa bilo kog mesta i bilo kojeg uređaja povezanog sa internetom.

Koji su benefiti za korisnike

-Menadžerima je omogućen permanentni uvid u angažovanost vozila, kontrola nad finansijama i tokom poslovanja - sa posla i od kuće.
-Zaposlenima je olakšana međusobna komunikacija, planiranje aktivnosti na izdavanju i preuzimanju vozila i aktivnosti vezane za održavanje vozila

Funkcije

Menadžment voznog parka
Menadžment najmova
Planeri aktivnosti
Menadžment troškova
Menadžment klijenata
Statistički izveštaji
Kolaboracija zaposlenih

Instalacija i način korišćenja

  • Web

Operativni sistemi

  • Windows
  • Android

Uredjaji

  • PC
  • Tablet
  • Lap top
  • Smartphone

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a