Špedicija V2011

  • Software design doo

Špedicija V2011

Program Špedicija v2011 namenjen je prevashodno špediterskim firmama i služi da olakša pripremu carinske dokumentacije i omogući jednostavnu elektronsku razmenu podataka sa Upravom Carina. Može se koristiti sa dopunskim rešenjem za carinsko skladište.
Omogućena je puna primena Elektronskog slanja dokumenata carini, uključujući i korišćenje digitalnog potpisa.

Korisnici

Špediterskim preduzećima

Funkcije

Program omogućava izmedju ostalog rad sa sl dokumentima: JCI, deklaracija o carinskoj vrednosti robe, EUR1, EUR1(cefta),CIM, CMR, FORM-A..

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a