Transport Management System (TMS)

  • Ego

Transport Management System (TMS)

Transport Management System (TMS) je napredni sistem za dinamičko rutiranje vozila iz flote. Na osnovu podataka o klijentima kojima treba dopremiti robu, količini i vrsti robe koja se prevozi, kao i podataka o raspoloživom voznom parku, TMS proračunava optimalni broj potrebnih vozila, raspored robe po vozilima i rute kretanja pojedinačnih vozila.

 Postoji mogućnost integracije sa WMS i ERP sistemima (SAP, MS Dynamics, Calculus…).
• Pristup sa smartphone-a i tablet računara

Funkcije

Proračun ruta, vozila i rasporeda robe
Automatsko kreiranje tovarnih listova prema optimalnom redosledu istovara robe
Prikaz generisanih optimalnih ruta na mapi
Mogućnost ručne korekcije ruta i tovarnih listova
Realizacija plana distribucije
Portal za dispečere i klijente

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Tablet
  • Lap top
  • Smartphone

Jezici

  • Srpski

Integracija

WMS

ERP sistemi (SAP, MS Dynamics, Calculus…).

Cenovni model

  • n/a