Transport Manager aplikacija

  • PantaRei software

Transport Manager aplikacija

Aplikacija “Transport manager” je rešenje koje podržava evidenciju i upravljanje voznom flotom.
Aplikacija podržava i učitavanje podataka iz spoljnjeg izvora (distributivnih centara i bezinskih pumpi).

Korisnici

Različiti vidova transporta: međunarodni, unutrašnji, mešoviti, kiperi, cerade, hladnjače, cisterne, građevinska mehanizacija, autobusi

Funkcije

Evidencija podataka o vozačima i dokumentima

Evidencija voznog parka i održavanja vozila

Evidencija  rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala

Planiranje obaveza

Rad sa putnim nalozima / transportnim turama i fakturama

Obračun zarada i naknada vozačima

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a