WinŠped.log 2015

  • IT soft solutions doo

WinŠped.log 2015

Program "WinŠped.log 2015" predstavlja objedinjeno okruženje za podršku poslovima logistike u carinskom postupku. 

Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini.  WinŠped program podržava rad sa svim aktuelnim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima i automatsko ažuriranje programa preko interneta.

Korisnici

Prvenstveno je namenjen firmama koje sa bave spoljnom trgovinom (uvoz-izvoz) ili pružanjem usluga posredovanja u carinskom postupku (špedicija).

Funkcije

Program je podeljen u više celina (modula):
-WinŠped 3 - obrada i elektronsko podnošenje carinskih isprava
-Magacini - automatizacija vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina
-NCTS - obrada tranzitnih isprava shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu
-Fakturisanje - automatska obrada i evidencija faktura
-PUR/PIR - automatizovano vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Trajna licenca