Kadrovska evidencija i HR softveri

Praćenje procesa rada, predviđanje potreba za radom, olakšavanje svakodnevnog upravljanja zaposlenima i distribucija izveštaja o radu su od ključnog značaja za poslovanje svake kompanije.

Softveri za evidenciju i upravljane kadrovima-HR  (ljudskim resursima) predstavljaju  informaciona rešenja koja sakupljaju podatke o zaposlenima, skladište ih, obradjuju, analiziraju i distribuiraju delegiranim licima.

Ova poslovna rešenja pokrivaju proces administracije i monitoring rada zaposlenih (lični podaci, evidencija radnog vremena, odsustva, pregledi, zaduženja) upravljanje naknadama zaposlenih, kao i selekciju kandidata, evidenciju obuka i monitoring njihovih perfomansi.

Kategorija sadrži listu poslovnih rešenja za evidenciju i upravljanje kadrovima, koji su predstavljeni profilom rešenja sa 25 najbitnijih korisničkih stavki. Pored profila, pontecijalni korisnici ovih rešenja mogu uporediti i rešenja na stranici uporedi i čitati koristan sadržaj, kao i ocene poslovnih korisnika.

Funkcije i tipovi HR rešenja

Lista softvera

Manage tools PIS

Manage hrs d.o.o.

Manage Tools je softverski alat za upravljanje korporativnim ciljevima i plaćanje rada prema obavljenom radu, u  preduzećíma koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije ocenilo je, da je Manage Tools inovativno i jedinstveno rešenje, na trštu Srbije.Poslovni procesi u Manage Toolsu se grupišu prema nameni u funkcionalne module: upravljanje efikasnošću i model zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.

HRIS

Soft link doo

HRIS je softverska platforma, koja pruža kompletno rešenje za upravljanje ljudskim resursima u kompanijama različitih veličina, bez obzira na delatnost. Sastoji od velikog broja modula od kojih izdvajamo kadrovske evidencije, selekciju kadrova, evidenciju obuka itd.

Hermes

Tehnologika d.o.o

Sistem za upravljanje ljudskim resursima HeRMeS je rešenje za upravljanje ljudskim resursima koja pokriva čitav ciklus upravljanja u vezi sa planiranjem, evaluacijom i razvojem ljudskog kapitala u organizaciji. Sistem upravlja procesima selekcije, zapošljavanja, administracije, odsustva, ocenjivanja, obuke, razvoja, budžetiranja, plaćanja, dodatnih stimulacija i mnogo drugih procesa, u zavisnosti od različitih slučajeva u organizaciji. Moduli sistema HeRMeS® V su grupisani u pakete koji automatizuju osnovne poslovne procese (selekcija, upravljanje,rasporedi,plaćanja i self service)

PS.IT

Privredni Savetnik Informacione Tehnologije doo

Softversko rešenje PS.IT-a je savremeno rešenje bazirano na dugogodišnjem iskustvu u razvoju softvera za obračun zarada i naknada i na uvidu u izazove sa kojima se u segmentu upravljanja ljudskim resursima susreću preduzeća u svakodnevnom radu. Osnovnom instalacijom softvera za upravljanje ljudskim resursima obuhvaćene su opcije za koje je procenjeno da su interesantne za rad većine preduzeća: podaci o zaposlenina i zaposlenju, podaci o zaradama, evidencije odsustva, obuke, intventarna zaduženja i izveštaji.

PR HR

PR Software doo

Softver PR_HR sadrži sve elemente potrebne za kvalitetno odlučivanje gde je u osnovi stabilna evidencija neophodna da se zadovolje zakonske obaveze prilikom vođenja kadrovske evidencije i obračuna zarade. Pokriva sl. procesne segmente: kadrovsku evidenciju, evidenciju prisustva,obračun zarade, treninge i zradvstene preglede.