Aplikacije - sistemi za terensku prodaju i merčendajzing

U kategoriji se nalazi lista-baza aplikacija-sistema za terensku prodaju i merčendajzing koja je ponudi lokalnih vendora (Srbija i region), sa profilima rešenja koji sadrže korisničke stvavke uz mogućnost poredjanja korisničkih stavki rešenja.

Aplikacije-sistemi za terensku prodaju i merčendajzing su softverska rešenja za terensku prodaju i merčendajzing su licima koja obavljaju terenske aktivnosti sa robom: komercijalisti, merčendajzeri i promoteri.

Ova rešenja su namenjena prevashodno kompanijama koja se bave prodajom i distribucijom robe u prodajnim objektima. Ove aplikacije-sistemi su mobilne tj optimizovane su za rad na mobilnim uređajima (lap top, tableti, mobilni telefoni) i po pravilu podržavaju rad na android uređajima. Ove aplikacije koriste web pristup za rad u realnom vremenu i vrše sinhronizaciju podataka sa centralnim info sistemom (ERP) u određenim intervalima. Osim web pristupa, ove aplikacije po pravilu omogućavaju rad korisnicima i u offline modu.

Aplikacije ili sistemi za terensku prodaju po pravilu bi trebala da obezbede pristup robno finansijskim podacima iz ERP-a kao što su stanje lagera, cenovnik, stanje kupaca i istorija kupovine, pregled prodajnih akcija, itd), mogućnost kreiranja porudžbina i komunikaciju sa menadžerima u realnom vremenu. Takođe ovi sistemi za terensku prodaju omogućavaju supervizorima planiranje i upravljanje sa dnevnim aktivnostima terenskih radnika dodeljivanjem zadataka, rutiranjem i kontrolom njihovih izveštaja.

Korisnici Prospect platforme osim napredne pretrage, mogu čititi komentare autorizovanih poslovnih korisnika za rešenja za koje je vendor aktivirao Review program.

Lista softvera

Frontman SFA

Špica centar

Frontman SFA je sistem za terensku prodaju artikala široke potrošenje (FMCG)

Omni MOBILE

Omnisoft doo

Sistem mobilne prodaje „OmniMOBILE“ predstavlja rešenje za unapređenje prodaje robe na terenu kao i poboljšanja pozicioniranja robe na tržištu

Kolibri T

Micro Bisuness Solutions doo

Kolibri T je softversko rešenje za terensko prikupljanje narudžba

Soko je sistem za terensku prodaju i merčandajzing

OBS Mobi

OPEN C TEAM DOO

OBS Mobi je aplikacija za terensku prodaju na android platformi posebno optimizovana za tablete najnovije generacije