ERP industrijska rešenja

U kategoriji ERP industrijska rešenja se nalazi lista-baza CRM rešenja koja je u ponudi lokalnih vendora (Srbija i region) sa profilima rešenja, korisničkim stavkama i naprednom pretragom. Dodatno korisnici mogu čitati i i koristan sadržaj vendora i ocene poslovnih korisnika (ukoliko je aktivan review program vendora).

ERP industrijsko rešenje je softversko poslovno rešenje ili integrisan sistem pojedinačnih poslovnih rešenja koje u realnom vremenu omogućava upravljanje poslovnim procesima i planiranje resursa kompanije. Na taj način se svi podaci o poslovanju i poslovnim procesima integrišu u jedinstvenu bazu i sistem procedura, pomoću kojih se vrši evidencija i upravljanje poslovnim procesima i resursima kompanije (poslovna imovina i ljudi).

Ova rešenja su namenjena kompanijama sa kompleksnom horizontalnom i vertikalnom organizacijom, koje pokrivaju segmente kompleksne proizvodnje i distribucije, sa funkcijama koja omogućavaju upravljanje svim resursima kompanije.

Primarni korisnici ERP industrijskih rešenja su velike kompanije (srednje alternativno) prevashodno zbog svoje robusnosti, zahtevanih resursa i cene.

Korisnici Prospect platforme mogu uporediti rešenja po korisničkim stavkama i mogu čitati ocene autorizovanih poslovnih korisnika, ukoliko vendor aktivira Review program.

ERP rešenja-funkcije i tipovi

Lista softvera

Microsoft Dynamics NAV je svetski poznat integrisani poslovno-informacioni sistem (ERP sistem)

MIS ERP

M&I System Co. Group

MIS ERP obezbeđuje kontrolu i optimalno korišćenje raspoloživih resursa i zadovoljenje potreba svih korisnika informacionog sistema u organizaciji

Infor ERP-LN

S&T Serbia doo

Infor ERP sistem za upravljanje resursima koje integriše sve poslovne procese doprinoseći većoj produktivnosti zaposlenih ali i svih ostalih resursa kompanije

FIS

Digit doo

FIS ERP (Financial and Industrial Systems) omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima kompanije

Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti