Poslovni softveri za vođenje poslovanja - ERP za srednja i velika preduzeća

U kategoriji se nalazi lista-baza ERP rešenja za srednje i velika preduzeća u ponudi lokalnih vendora (Srbija i region), sa pojedinačnim profilima rešenja i naprednom pretragom. Opciono rešenja mogu imati i koristan sadržaj i ocene poslovnih korisnika (ukoliko vendor aktivira review program).

Ova rešenja su prevashodno namenjena srednjim i velikim preduzećima (u skladu sa lokalnim razvrstavanjem), a omogućavaju praćenje i upravljanje većinom procesa u poslovanju, u realnom vremenu.

Rešenja iz ove kategorije bi trebalo da pokrivaju sledeće poslovne funkcije: robno materijalno knjigovodstvo, finansijsku operativu, nabavku, veleprodaju-maloprodaju, kompleksniju proizvodnju, distribuciju robe, rada sa osnovnim sredstvima uključujući i transportna sredstva, upravljanje magacinom, upravljanje kadrovima, rad sa poslovnim izveštajima i statistiku-analizu poslovnih procesa.

Ova rešenja mogu pokrivati i dodatne poslovne procese, kao što su upravljanje dokumentima, transport-logistika, upravljanje voznim parkom, WMS itd.

Napredna pretraga dozvoljava poređenje poslovnih rešenja na stranici „uporedi“. Ukoliko vendor aktivira Review program, korisnici mogu čitati i komentare autorizovanih poslovnih korisnika.

Lista softvera

Ab soft

AB soft doo Beograd

AB soft je informacioni sistem za upravljanje poslovnim procesima.

Pois

Infosoft doo Beograd

Poslovni integrisani informacioni Sistem PoIS je softverski paket sa  modularnom strukturom namenjen proizvodnim, trgovinskim, mešovitim preduzećima i ustanovama.

UniDocs Business Box

Osa računarski inžinjering d.o.o Beograd

UniDocs Business Box ERP+DMS je sistem za integrisano upravljanje poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima

Infosys

Info sys doo Uzice

Infosys informacioni sistem je poslovni softver modularnog tipa koji pokriva poslovne procese prilagodljiv potrebama korisnika.

IIS ERP

Comdata doo Novi Sad

IIS ERP je je integralni informacioni sistem modularnog tipa za praćenje poslovanja srednjih i velikih domaćih preduzeća.