Rešenja za poslovnu inteligenciju - business inteligence sistemi

Softversko rešenje za poslovnu inteligenciju (business intelligence) je skup informatičkih alata namenjenih za kreiranje, sortiranje, konsolidaciju, analizu i prezentaciju kompleksnih poslovnih podataka u razumljive poslovne izveštaje.

Iako je upotrebna vrednost BI alata vrlo široka, kompanije najčešće koriste BI rešenja za strateške ciljeve i za SWOT analizu, merenje ključnih indikatora (KPI) i isplativo korišćenje resursa.

BI sistem obuhvata širok spektar alata, aplikacija i metodologija koji omogućavaju organizacijama prikupljanje podataka iz internih sistema i spoljnih izvora, pripremu za analizu, razvoj upita nad podacima i kreiranje izveštaja, tabele i vizuelizaciju podataka, kako bi analitički rezultati bili dostupni donosiocima odluka, kao i operativnim izvršiocima.

Kategorija rešenja za poslovnu inteligenciju se sastoji od liste BI rešenja u ponudi lokalnih vendora, sa njihovim profilima u 25 korisničkih stavki, korisnim sadržajem i ocenama poslovnih korisnika. Korisnici prospect platforme mogu vršiti i pretragu rešenja korišćenjem filtera, kao i upoređivanje rešenja po 10 korisničkih stavki.

Softveri za poslovnu inteligenciju - funkcije i tipovi

Lista softvera

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics NAV je rešenje koje obezbeđuje detaljne analize i izveštaje, dashboards-a, scorecards-a, praćenje ključnih indikatora performansi (KPI) kako bi se preduzećima pomoglo u poboljšanju performansi poslovanja.

IBM Cognos

ITBO doo

Cognos je softversko rešenje za poslovnu intelegenciju kompanije IBM koje se može prilagoditi potrebama korisnika

SAP BI

S&T Serbia doo

SAP BI je rešenje za poslovnu inteligenciju SAP ERP sistema

Analyzer

MIT software doo

Analyzer je napredni 100% web BI alat za analizu podataka i podatkovnu vizualizaciju koji se vrlo jednostavno koristi i održava, razvijen od strane Strategy Companion iz SAD-a (BI developera)

BI4Dynamics

NPS doo

BI4Dynamics je savršen za sve kompanije koje koriste ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV i AX, imaju probleme kod pripreme izveštaja i analiziranja svojih poslovnih podataka i nisu spremne za značajne investicije (vreme, energija i novac) i rizike kakve zahtevaju i nose standardni projekti implementacije BI (Business Intelligence) rešenja