Softveri za upravljanje dokumentima i sadržajem (DMS i ECM rešenja)

Softveri za upravljanje dokumentima i sadržajem (DMS i ECM rešenja) predstavljaju jednu od najkorisnijih informacionih alatki za sve poslovne sisteme, bez obzira na veličinu organizacije i delatnost. Prema podacima Business.com, kompanije gube 21% produktivnosti u radu sa dokumentima, dok zaposleni koji rade sa dokumentima provode više vremena u pretrazi dokumenata, nego u samom radu sa njima.

U kategoriji se nalazi lista DMS rešenja sa profilom koji čine 25 korisničkih stavki, korisnim sadržajem za potencijalne korisnike i ocena poslovnih korisnika.  Napredna pretraga osim korišćenja filtera omogućava i poredjenje bitnih korisničkih stavi ulistanih rešenja preko funkcije “Uporedi”.

DMS sistem objedinjuje online skladištenje, upravljanje i praćenje elektronskih dokumenata ili bilo koju vrstu snimljenih informacija koje se mogu tretirati kao jedinstvena datoteka. Pomoću DMS softvera možete da uskladištite sve važne materijale na jednom mestu i da omogućite pristup članovima tima po potrebi bez obzira na lokaciju. Zbog toga je ovo rešenje je najkorisnije za kompanije sa većim brojem zaposlenih koji rade na više lokacija ili terenu.

Tipovi DMS rešenja i ključne funkcije

DMS rešenja se u osnovi deli na dva tipa: web based (pristup preko interneta) i client server based (instalacija i prustup preko servera korisnika).

U varijanti cloud based paketa, pristupa mu se internetom na sistem vendora koji pruža uslugu korišćenja ovog rešenja, pri čemu se usluga plaća pretplatom (SaaS). Takodje, postoje i Datebase paketi koji su integrisani sa bazama podataka, kao što je SQL i drugi.

U zavisnosti od ciljeva DMS rešenja se razlikuju, no idealni sistemi bi trebali po pravilu da imaju što više funkcionalnosti i alata, od kojih izdvajamo: search filtere, automatski update, kategorizaciju i prioritetizaciju dokumenata, sistem dozvola i ograničenja, rad sa različitim formatima dokumenata, prepoznavanje dokumenata, obaveštenja, kreiranje izveštaja, integraciju (sa mail-om). Bilo bi vrlo korisno da je moguć i ofline pristup kao i aplikacija za mobilne uredjaje.

Lista softvera

M-FILES

Forme information technology d.o.o Beograd

M-Files je aplikativno ECM rešenje za podršku rada kancelarijskom poslovanju (enterprise content management) koje prati tok dokumenata unutar organizacije, ustanove ili firme.

eOffice

Src doo, Beograd

eOffice je softversko rešenje za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima

OpenText DMS

Poslovni informacioni sistemi d.o.o Beograd

Open Text DMS, poslovno rešenje za upravljanje dokumentacijom i digitalno arhiviranje dokumenata je sastavni deo Open Text Content Suite platforme

UNIDOCS DMS

Osa računarski inžinjering d.o.o Beograd

UniDocs DMS je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom (Document Management) opšte namene

E DOCUMENTUS

Prozone d.o.o Novi Sad

eDocumentus je aplikativni DMS sistem omogućava i upravljanje poslovnim procesima koji čine tok “životnog ciklusa” dokumenta