Softveri za transport i logistiku

Kategoriju softveri za transport i logistiku čini lista-baza softverskih rešenja za špediciju, drumski transport, logistiku i upravljanje rutama i/ili tovarom. Softveri su predstavljeni profilima rešenja, sa bitnim korisničkim stavkama, kao i korisnim sadržajem i review programom (ukoliko ih aktivira vendor). Korisnici mogu koristiti naprednu pretragu na stranici uporedi.

Ovi poslovni softveri namenjena prevashodno kompanijama i učesnicima u transportno logističkim procesima u drumskom saobraćaju.

Osim rada sa dokumentima za transport robe u zemlji i inostranstvu (špedicija-carinska dokumentacija), rešenja iz ove kategorije pokrivaju proces organizacije i upravljanja transportom robe i ljudi, logističke aktivnosti i distribuciju robe.

Lista softvera

Infor Route planning

S&T Serbia doo

Infor SCM Route planning je informacioni sistem za upravljanje rutiranjem vozila

Transport Management System (TMS) je napredni sistem za dinamičko rutiranje vozila iz flote

Logistik TMS

Digital solutions doo

Logistik TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju u cloud tehnologiji

Špedicija V2011

Software design doo

Program Špedicija v2011 služi da olakša pripremu carinske dokumentacije i omogući jednostavnu elektronsku razmenu podataka sa Upravom Carina.

WinŠped.log 2015

IT soft solutions doo

Program "WinŠped.log 2015" predstavlja objedinjeno okruženje za podršku poslovima logistike u carinskom postupku