Vozni park - softveri za praćenje i upravljanje

Softveri za evidenciju i upravljanje voznim parkom-fleet menadžment, čini lista rešenja u ponudi lokalnih vendora, sa opisom korisničkih stavki i dodatno sa korisnim sadržajem-review programom (ukoliko ih aktivira vendor).

Ova softverska rešenja omogućavaju evidenciju aktivnosti voznog parka i pratećih resursa, upravljanje voznim parkom i njihovo planiranje u realnom vremenu. Mogu funkcionisati kao integrisani sistemi sa GPS trackingom ili kao samostalne aplikacije u zavisnosti od potreba korisnika.

Ova rešenje primarno pokrivaju:

  • Evidenciju-izveštaje o eksploataciji voznog parka i potrošnog materijala
  • Upravljanje dokumentima voznog parka i rokovima
  • Upravljanje održavanjem vozila
  • Troškovnik voznog parka
  • GPS nadzor vozila

Lista softvera

Mobtrack:24

Mobile Solutions doo

MobTrack:24 je GPS/GPRS sistem za praćenje i nadzor voznog parka

EZtoTrack

Bransys

EZtoTrack je softversko rešenje za upravljanje flotom

Program za evidenciju voznog parka podržava evidenciju osnovnih aktivnosti voznog parka, obaveštenja i izveštaje

Tera sistem

SCA d.o.o.

TERA sistem je kompletno rešenje za satelitsko praćenje vozila (AVL) i flotni menadžment

FMS

Coming Computer Engineering

FMS alikacija je rešenje za upravljanje voznim parkom