CRM rešenja - upravljanje odnosima sa kupcima

U kategoriji CRM rešenja se nalazi lista (baza) CRM rešenja-softvera u ponudi lokalnih vendora (Srbija i region) namenjenih lokalnom tržištu, sa opcijom napredne pretrage. Dodatno rešenja mogu imati i koristan sadržaj vendora i ocene poslovnih korisnika (uz aktivaciju review programa od strane vendora).

CRM (Customer Relationship Management) je u osnovi poslovna strategija pretočena u softversko rešenje. Ova rešenja predstavljaju jedinstvenu bazu odnosa sa kupcima-korisnicima i kordiniraju aktivnosti vezane za kupca-korisnika (prodaju, marketing, servis).

Ako bi ga predstavili u svojoj esenciji, on simulira prodajni proces (sales funnel) i predstavlja sistem, koji vam pomaže da identifikujete potencijalnog korisnika-kupca vašeg proizvoda ili usluge (kreirate lead), da ga kvalifikujete za kupca (kreirate prospect) i zatim ga konvertujete u stvarnog kupca. Takođe, vam pomaže da održavate postojeće kupce.

Svako rešenje je predstavljano profilom koji maksimalno sadrži sve bite korisničke stavke. Osim pretrage CRM pojedinačnih rešenja i istraživanja pojedinačnih korisničkih stavki za svako rešenje, korisnici Prospect platforme mogu uporediti rešenja na stranici uporedi, čitati koristan sadržaj vendora i ocene autorizovanih poslovnih korisnika (ukoliko je aktivan Review program za to rešenje).

CRM rešenja-funkcije i tipovi

Lista softvera

Intrix CRM

Intera doo

Intrix CRM je rešenje za upravljanje prodajnim procesom

Cobalt CRM Suite Net

Netcast doo

Cobalt CRM Suite Net je softver za upravljanje odnosima sa kupcima prilagođen domaćem tržištu, zasnovan na proverenoj SuiteCRM platformi, koja pokriva ceo proces upravljanja odnosa sa klijentom.

Dynamics CRM

Adacta doo

Dynamics CRM standard i industrijska rešenja

CRM M&I System

M&I System Co. Group

CRM rešenje M&I System je celovito rešenje za upravljanje odnosima sa klijentima koje pokriva poslovne procese od marketinga i prodaje do podrške postojećim klijentima.

BPM CRM je globalno rešenje za upravljanje odnosom sa klijentima, od prvog kontantakta do ponovnih kupovina.