Uporedite aplikacije


IS ERP retail+
Summary  
 

  IS ERP RETAIL + je  ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo.Kroz modul maloprodaja se vrši ulaz i izlaz robe kao i pregled ključnih izveštaj...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Albanski
Bosanski
Engleski
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Evidencija ulazaka u MP objekat
Maloprodajna blagajna- evidencija povrata od kupca kao i NI obrasca
Kalkulacija robe, kako interni prenos tako i eksterni ulaz robe
Povrat robe iz maloprodaje u veleprodaju
Robni nalog
Rashodi i povrati
Rad sa akcijama, poklon karticama, loyalty sistemom i vaučerima
Izveštaji

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA