Uporedite aplikacije


Dolap-PC kasa
Summary  
 

Dolap PC kasa program za maloprodajne objekte je dopunski program knjigovodstvenog programa Dolap.PC kasa radi sa fiskalnim štampačima Galeb FP-550, Galeb GP-550, INT Raster FP-600 i Datecs VG-...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Kalkulacija i nivelacija cena
Komisiona prodaja robe
Rad sa računima
Popisi sa skenerom
Praćenje dugovanja i potraživanja
Štampanje bar-kodova robe i označavanje dokumenata

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA