Uporedite aplikacije


Libra
Summary  
 

Libra je program za maloprodaju sa dodatnim funkcijama za apoteke. Program je namenjen da se koristi u maloprodajnom objektu i radi sa fiskalnim printerom GALEB FP-550.

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Evidencija artikala, dobavljača, kupaca
Kalkulacija i nivelacija cena na malo, sa akcijskim popustima
Rad sa povrtnicama i internim otpremnicama
Popis
Statistika nabavki, zaliha, prodaje
Dodatni modul za apoteke sadrži dodatne funkcije (izmedju ostalog):rad sa receptima, normative..

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA