Uporedite aplikacije


Program maloprodaja-POS
Summary  
 

Program za kase-POS u maloprodaji (prodavnica) je namenjen malim, srednjim i velikim trgovinama mešovite robe kao i specijalizovanim maloprodajnim objektima sa sa izradom kalkulacija (ulaz robe...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Automatsko izdavanje bezgotovinskog računa
Automatsko vodjenje Knjiga dnevnih izveštaja sa automatskim knjiženjem u knjigovodstvo
Kalkulacije cena, promena cena u toku prodaje, rad sa popustima
Rad sa fiskalnim štampačima Galeb, Colibri, Geneko...
Izveštaji o artiklima, zalihama, zaradi, potraživanjama
Rad sa katalozima
Izveštaji o prihodima, rashodima
Ostali izveštaji

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA