Uporedite aplikacije


Smart POS
Summary  
 

SmartPOS-program za maloprodaju pomaže u radu u maloprodaji tako što automatizuje procese prijema robe i kalkulacije, evidenciju artikala, nivelacije cena, rad sa dobavljačima i kupcima i jo&sc...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

-Kasa modul evidentira promet robe i novca i povezan je sa fiskalnim štampačem, bar-kod čitačem i terminalima za naplatu karticama.
-Administracija modul: formiranje i nivelacija cena, administriranje entiteta, kreriranje izveštaja i podešavanje i održavanje sistema.

Sve funkcionalnosti SmartPOS-a su u modulu Administracija organizovane u četiri grupe funkcija: Podaci, Knjigovodstvo, Izveštaji i Pomoćni alati.

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA