Uporedite aplikacije


APL WMS
Summary  
 

APL WMS je sistem za praćenje i upravljanje skladištem i zalihama u bilo kom preduzeću razvijen korišćenjem Microsoft proizvoda.  Sistem je fleksibilan i može se integrisati sa bilo...

Profil rešenja
Integracija  
 

APL ERP

Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Generisanje i štampanje bar kodova-lokacija
Upravljanje stanjem robe
Monitoring rokova
Automatsko kreiranje lokacije
Sljedljivost artikala do mesta isporuke
Popis po lotovima
Merenje učinka skladišnih radnika

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA