Uporedite aplikacije


AGW maloprodaja
Summary  
 

AGW sistem za maloprodaju podržava rad u maloprodaji i ugostiteljstvu i direktno se sinhronizuje sa centralnim računovodstvom. AGW sistem za maloprodaju čine dve aplikacije (MP-POS) i podržava rad sa...

Profil rešenja
Integracija  
 

ERP

Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Prijem robe-kalkulacija
Upravljanje lagerom i cenama
Komisiono poslovanje
Štampanje gotovinskih računa i dokumenata
Fakturisanje knjiženja pazara
Prenos pazara i artikala

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA