Uporedite aplikacije


DCS retail POS
Summary  
 

DCS retail POS profesionalno softversko rešenje obezbeđuje kompletno automatizovan proces poslovanja u maloprodaji sa sa bilo koje lokacije u okviru i van objekta, sa integrisanim drajverom za...

Profil rešenja
Integracija  
 

ERP

Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Mesečna pretplata
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Rad sa računima
Rad sa katalozima
Vodjenje zaliha
Rad sa artiklima
Pregledi ulaza, prometa i zarade
Rad sa bar kod čitačima
Integrisani drajver za komunikaciju sa fiskalnim uređajem

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA