Uporedite aplikacije


Route Horizon
Summary  
 

Route Horizon je web aplikacija za optimizaciju ruta, planiranje transporta i upravljanje voznim parkom.

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Jezici  
Engleski
Srpski
Cenovni modeli  
Godišnja pretplata
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Planiranje rute
Rad sa ograničenjima u planiranju rute
Parametri optimizacije: vreme, dužinu puta, broj vozila ili troškove.
Generisanje troškova rute i obračun ukupnih troškova plana
Manuelne korekcije plana

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA