Uporedite aplikacije


Asw:mercantis
Summary  
 

asw:mercantis je fleksibilni proizvod, koje u potpunosti podržava procese unutar kompanije vezane za maloprodaju. Asw:mercantis je proizvod integrisan sa poslovnim informacionim sistemom asw:dominus....

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

-Podsistem za praćenje poslovanja pojedinačnog objekta (BackOffice): definisanje artikala i usluga, maloprodajne kalkulacije , nivelacija (automatska i ručna), komisiona prodaja, popis/korišćenje ručnog terminal, PDA uređaja, rad sa elektronskom vagom, master kasa /supervizija POS sistema, izveštavanje o prodaji i zalihama , štampanje bar-kod nalepnica
-Podsistem kasa (POS – Point of Sale): prijava kasira i depozita, evidentiranje prodaje i artikala, konfigurisanje načina plaćanja, stanje kase, specifična plaćanja, davanje i specifikacija popusta, evidencija recepata RFZO
-Podsistem za centralno praćenje maloprodaje
-Podsistem za sinhronizaciju podataka (asw:pontis)
-Podsistem za marketing (asw:loyalty)

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA