Uporedite aplikacije


Moment Retail
Summary  
 

Moment Retail™ je poslovni softver specijalizovan za rad u malim trgovinskim objektima. Podržava rad sa fiksalnim kasama i štampačima Galeb, INT Raster i HCP Secunda.

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Mesečna pretplata
Cenovnik  
 

Nudi se u 4 paketa: Osnovni, Napredni, Profesionalni i Premium

Funkcije  
 

Evidencije prometa, pregled i arhiva
Rad sa više prodavaca
Fakturisanja, fiskalni računi, brzi tasteri robe
Rad sa dokumentima (kalkulacije, prijemnice, nivelacije, zalihe, otpisi, normativi..)
Troškovi poslovanja
Izveštavanje putem e-pošte
Automatsko izvešavanje knjigovođe o promenama (email)
Neograničeno slanje elektronske pošte

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA