Uporedite aplikacije


NCR Advance Retail Solution
Summary  
 

NCR Advance Retail Solution - programsko rešenje koje u potpunosti rešava rad kasa u maloprodajnom objektu. Rešenje je potpuno prilagođeno za tržište Srbije.

Profil rešenja
Integracija  
 

Postoje delimično i potpuno razvijeni interface-i za ERP rešenja kao što su Aldata Gold, SAP Retail, Oracle, Microsft.

Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Prijava, odjave kasira putem kartica sa MSR, tajni kod
Uplata/Isplata blagajničkog minimuma
Specifikacija novca po apoenima sa ukupnim zbirom – ispis na štampaču kase, kod razduženja kasira.
Flip žurnal /izbor prikaza izvođenja transakcije na ekranu/
Stanje kase – kratak blagajnički izveštaj /mogućnost poziva u svakom trenutku/
Storniranje artikala
Prodaja putem R-1 računa, Loyality kartice
Ručni popusti
Ambalažni otpad
Box/Set prodaja
Ispis računa u Back office sa kase
Do 30 načina plaćanja

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA