Uporedite aplikacije


Origami
Summary  
 

Origami je rešenje za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (DMS/ECM). Može se koristiti u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na razlike u obradi dokumentacije u javnom i privatnom se...

Profil rešenja
Integracija  
 

Druga poslovna rešenja: ERP, CRM, BI, HR, Core banking...

Socijalne mreže, mail servis

Active directory

Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Cloud hosting
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Jezici  
Srpski
Cenovnik  
 
Funkcije  
 
Podrška  
 
Bezbednost  
 

Visok stepen bezednosti podataka i dokumenata, sa kompleksnim mehanizmom za postavku autorizacione šeme i definicija prava i nivoa pristupa.

CTA  
  Poseti web stranicu Free trail - demo