Uporedite aplikacije


Infosys
Summary  
 

Infosys informacioni sistem je poslovni softver modularnog tipa koji pokriva najveći deo poslovnih procesa prilagodljiv potrebama korisnika.  

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Finansijsko poslovanje
Robno poslovanje sa PDA uređajima-Handy stock
Spolju trgovinu
Proizvodnju
Maloprodaja i rad sa kasama u mp i restoranima
Obračun zarada i kadrovska evidencija
Komercijala
Fiskalne kase
Web pregled finansijskih i robnih izveštaja
Porudžbine preko interneta W-POR, Handy Biz
Prodaja na terenu za komercijaliste-Handy Com
Otkup proizvoda
Evidencija po vozilima i radnim mašinama-auto park
Poslovnu intelegenciju-napredno izveštavanje i analize Matrix

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA