Uporedite aplikacije


UNIDOCS DMS
Summary  
 

UniDocs DMS je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom (Document Management) koji korisnicima omogućava upravljanje razmenom dokumenata, kreiranje i upravljanje arhivom i čuvanje kompl...

Profil rešenja
Integracija  
 

Microsoft Outlook

Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Rešenje ima 9 modula od kojih izdvajamo:

UniDocs Archive-upravljanje arhivom dokumenata
UniDocs Capture-automatsko prepoznavanje skeniranih dokumenata i pridruživanje
UniDobs Importer-automatski uvoz skeniranih dokumenata u radnu zonu korisnika
UniDocs C-Lite-izmena sadržaja dokumenta/fascicle
UniDocs View aplikacija-prijem i slanje, pretraga i pregled dokumenata i fascikli

Doatna proširenja UniDocs sistema poboljšavaju funkcionalnost, pomažu integraciju sistema sa  Microsoft office aplikacijama i daju još dodatnih korisničkih opcija.

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA