Uporedite aplikacije


Lidder10 MRS
Summary  
 

"LIDDER 10 MRS je profesionalan alat za vođenje kompletnog poslovanja, koji postoji i razvija se u kontinuitetu  27 godina. Nastao je u ozbiljnim računovodstvenim agencijama i pod nadzorom r...

Profil rešenja
Integracija  
 
 • E-banking sistemi: Halcom, Office banking
 • Trezor
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Trajna licenca
Cenovnik  
 

Jednom platite, zauvek koristite

· 4 tipa korisnika: Start, Standard, Professional i Enterprise.

· Licenca po računaru, uz popust za svaku narednu licencu.

· Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata

Kompletan cenovnik pogledajte ovde 

Sistem jedinstvene komunikacije i podrške korisnika

-Telefonom
-Email-om
-Daljinski pristup (TeamViewer)
-Lidder integrisani komunikacioni sistem (Lidder poruka)

Funkcije  
 
 • Finansije i računovodstvo
 • Roba i zalihe
 • Osnovna sredstva 
 • Proizvodnja
 • Izveštavanje i analize
 • Obračun svih isplata
 • Veleprodajni B2B portal
 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Automatski obračun i predaja PDV
 • Praćenje realizacije po komercijalistima
 • Popisne liste i obračun popisa
 • Automatska kontekstna statička analiza
 • Direkt email servis za slanje dokumenata
 • Automatski backup svih aktuelnih baza
 • Rad sa Bar-Kod čitačima
 • Integrisan sistem dozvola pristupa
 • Automatska provera ispravnosti antivirusa
 • Kamate
 • Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
 • Devizno za obračun kursnih razlika
 • Blagajna
 • Sledljivost kroz sistem LOT oznaka

 

 

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA  
  Poseti web stranicu Free trail - demo