Uporedite aplikacije


Lidder10 MRS

Biznis soft
Summary    
 

"LIDDER 10 MRS je profesionalan alat za vođenje kompletnog poslovanja, koji postoji i razvija se u kontinuitetu  27 godina. Nastao je u ozbiljnim računovodstvenim agencijama i pod nadzorom r...

Profil rešenja

Poslovni program Biznisoft pokriva kompletno poslovanje preduzeća, preduzetnika i drugih pravnih subjekata uključujuči i knjigovodstvene agencije i preduzeća za vođenje poslovnih knjiga.  

Profil rešenja
Integracija    
 
 • E-banking sistemi: Halcom, Office banking
 • Trezor
Instalacija i način korišćenja    
Web
Server korisnika
Uređaji    
PC
Lap top
Smartphone
Tablet
Jezici    
Srpski
Cenovni modeli    
Trajna licenca
Cenovnik    
 

Jednom platite, zauvek koristite

· 4 tipa korisnika: Start, Standard, Professional i Enterprise.

· Licenca po računaru, uz popust za svaku narednu licencu.

· Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata

Kompletan cenovnik pogledajte ovde 

Sistem jedinstvene komunikacije i podrške korisnika

-Telefonom
-Email-om
-Daljinski pristup (TeamViewer)
-Lidder integrisani komunikacioni sistem (Lidder poruka)

Funkcije    
 
 • Finansije i računovodstvo
 • Roba i zalihe
 • Osnovna sredstva 
 • Proizvodnja
 • Izveštavanje i analize
 • Obračun svih isplata
 • Veleprodajni B2B portal
 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Automatski obračun i predaja PDV
 • Praćenje realizacije po komercijalistima
 • Popisne liste i obračun popisa
 • Automatska kontekstna statička analiza
 • Direkt email servis za slanje dokumenata
 • Automatski backup svih aktuelnih baza
 • Rad sa Bar-Kod čitačima
 • Integrisan sistem dozvola pristupa
 • Automatska provera ispravnosti antivirusa
 • Kamate
 • Automatski BU, BS, SI sa exportom na APR
 • Devizno za obračun kursnih razlika
 • Blagajna
 • Sledljivost kroz sistem LOT oznaka

 

 

Robno-trgovinsko poslovanje
Finansijska operativa
Proizvodnja
Maloprodaja (rad sa kasama),
Otkup poljoprivrednih proizvoda, Rad sa vagama
Osnovna sredstva
Obračuna zarada

Podrška    
 
Bezbednost    
 
CTA    
  Poseti web stranicu Free trail - demo