Uporedite aplikacije


IBM Cognos
Summary  
 

Cognos je softversko rešenje za poslovnu intelegenciju kompanije IBM koje se može prilagoditi potrebama korisnika

Profil rešenja
Integracija  
 
Cenovnik  
 
Funkcije  
 
Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA