Uporedite aplikacije


SAP BI
Summary  
 

SAP BI je rešenje za poslovnu inteligenciju SAP ERP sistema

Profil rešenja
Integracija  
 
Cenovnik  
 
Funkcije  
 
Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA